Ciri 3 “Q” (TRI-Q) “Q” Pertama: Kecerdasan Intelektual (Intelegent Quotient, IQ ) IQ merupakan suatu kemampuan seseorang individu untuk berfikir, mengolah, mengenal pasti masalah dan menyelesaikan masalah. IQ boleh diukur melalui beberapa cara, antaranya IQ diukur melalui beberapa ujian seperti ujian menyelesaikan masalah. Kecerdasan IQ
Read More